Om

Vi er en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon som brenner for at Den norske kirke skal sette tydelig retning mot Jesus, bygge på Bibelen som Guds ord, og forkynne evangeliet frimodig til folket. Vi vil også arbeide for at det blir innvalgt frimodige unge mennesker til menighetsråd og bispedømmeråd.

Styret ble valgt ved årsmøte 05.oktober 2022

Vi er en ungdomsorganisasjon, men holder oss sterkt knyttet til frimodig kirke.