«Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.»

-Matt 5.14

Frimodig kirke ung

Et ungdomsnettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse av den norske kirke

Tilfeldig bilde

Hva er FKU?

Vi er en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon som brenner for at Den norske kirke skal sette tydelig retning mot Jesus, bygge på Bibelen som Guds ord, og forkynne evangeliet frimodig til folket. Vi vil også arbeide for at det blir innvalgt frimodige unge mennesker til menighetsråd og bispedømmeråd.